Всички категории

Намерете Най-Добрия Бърз Кредит за Вас + 3 Предложения

Непредвиден разход – определение, което всеки човек е използвал в даден момент от живота си, обикновено когато му се наложи спешно да намери пари за лечение, ремонт на жилище, автомобил и дори при импулсивна покупка на нова техника или друго.

Почти всеки изпаднал в подобна ситуация търси пари, за да се справи с нея, било то от близки, приятели, банка или кредитор.

Смело може да се твърди, че непредвидените разходи вървят ръка за ръка със спешна нужда от пари, а едно от най-предпочитаните решения за масовия потребител е именно бързият кредит.

Както се предполага от името, това е може би най-експресният начин да се сдобиете с необходимата сума до броени часове, а понякога дори и минути.

Намерихме 3 кредита за теб

Обща информация

Някои хора все още имат известни съмнения, че бързите кредити се усвояват наистина бързо, както и че условията по тях са изгодни. За да се опровергае това схващане, трябва да започнем от самото начало, а именно – какво точно представляват бързите кредити?

Това са краткосрочни заеми, за които не се изисква каквото и да било обезпечаване.

Отпускат се най-вече на лица с доказуем и постоянен доход. Предлагат се както от небанкови, така и от банкови финансови институции. Самият размер на кредита може да бъде от порядъка на сто лева и да достигне до няколко хиляди лева – това вече зависи от условията и политиката на кредитната компания, която го отпуска.

Бързите кредити не случайно се наричат така – факт е, че тяхното отпускане става наистина бързо.

След успешно кандидатстване и одобрение – процедури, които също не отнемат много време, парите се отпускат от няколко минути до няколко часа.

За избягване на допълнителни такси и лихви е препоръчително бързият кредит да се върне така, както е взет, т.е. бързо и при първа възможност. Разбира се, различните кредитори имат различни условия за погасяване, но обикновено колкото по-навременно се върне един бърз кредит – толкова по-добре. Според това какъв кредит е изтеглен и с какви условия, периодът за погасяване може да бъде от няколко седмици или месец до няколко месеца, дори година.

Затова и е особено важно да прецените добре финансовите си възможности и реалните си доходи, след което така да изберете условията по кредита си, че да можете да го върнете безпроблемно.

Кандидатстването за бърз кредит е също толкова лесно, колкото и усвояването му впоследствие.

Обикновено става в рамките на няколко минути, било то по телефона или онлайн.


Според политиката на фирмата, която отпуска кредита, самият процес по кандидатстване може да е по-улеснен и да се изисква само основна лична информация или пък да бъде по-подробен. Независимо от това какъв е обаче, факт е, че няма да прекарате повече от няколко минути в попълването и споделяне на тази информация.

След успешно приключване на кандидатурата за бърз кредит предстои нейното разглеждане. Обикновено това става в рамките на няколко минути до няколко часа – според деня и часа на подаване. Някои кредитори имат програма за лоялни клиенти, която според условията им може да доведе до моментално одобрение без разглеждане или най-малкото до изключително бърза и съкратена процедура.

В момента, в който се вземе становище за това дали ще се отпусне бързият кредит или не, потребителят бива уведомен, обикновено чрез телефонно обаждане или по имейл.

Съответно при одобрение, заявената сума по кредита се превежда от няколко минути до няколко часа по предварително упоменатия от потребителя начин, например банков превод или в брой на каса.

Условия за кандидатстване за бърз кредит

Сред някои потребители съществува погрешното схващане, че „бърз кредит“ означава „гарантиран кредит“, обикновено придружен с неизгодни условия, които го правят труден или непосилен за връщане. Всъщност нищо от това не е вярно.

За отпускане на бърз кредит, както при всеки заем или лизинг от финансова и нефинансова институция, кандидатите трябва да отговарят на някои базови условия.

Съответно кандидатстването за бърз кредит не означава автоматично одобрение. Различните кредитори имат различни условия за одобрение, но при повечето някои основни се припокриват, затова нека ги разгледаме.

Възраст

При кандидатстване за бърз кредит потребителят трябва да има навършено пълнолетие, което според законите на България става на 18-годишна възраст. Обаче някои кредитори имат изискване за по-висок възрастов праг, който може да достигне навършени 21 години, дори 23, затова е важно да се проверяват и четат условията за ползване.

Документ за самоличност

От съществена важност е кандидатстващото за кредит лице да има валиден документ за самоличност – лична карта и тя да е българска. Всяка една заявка за бърз кредит се подава заедно с копие или пълната информация от личната карта, съответно без валидна такава няма как да се продължи процедурата.

Доходи


Още едно важно условие е кредитоискателят да има постоянен и доказуем доход. Обикновено кредитните институции се допитват до кандидатстващото лице за това в какви размери са доходите му и дали са доказуеми и чак след това се проверява тази информация.

Съответно е препоръчително да бъдете напълно честни и да споделите вярна и актуална информация за финансовото си състояние. Според фирмата за кредит и размера на бързия кредит може да ви се поиска и доказателство за доходите, например копие от трудов договор, бележка от работодател или пенсионно решение.

Кредитна история

Всеки гражданин има кредитно досие в Централен кредитен регистър (ЦКР), в което с времето се вписва неговата кредитна история. Съответно всеки кредитор на територията на страната е длъжен да регистрира просрочията на даден потребител при връщането на кредит. В този случай колкото по-чиста и добра кредитна история имате – толкова по-голям е шансът ви за одобрение.

Ако преди години сте изпитвали финансови затруднения и не сте погасявали навреме свои заеми и кредити – не се притеснявайте.

При проверката на кредитната ви история ще се види, че това е било преди и няма да има толкова голяма тежест, особено ако въпреки това не сте останали длъжници. Също така просрочията в кредитната история поне засега се запазват само за последните пет години, което означава, че тези след изтичането на периода няма да се взимат предвид.

Особено важно е да се уточни, че ако имате заем или кредит, който не е обслужван през последните три месеца или повече, ще намали значително шансовете ви за получаване на бърз кредит.

За сметка на това пък, ако сте били напълно изрядни с погасяването на свои предишни кредити и заеми, то това ще се отрази особено благоприятно при разглеждането на вашата настояща кандидатура за бърз кредит.

Ако имате лоша кредитна история и се притеснявате дали да кандидатстване за бърз кредит – то по-добре опитайте. Повечето кредитни институции са наясно, че към бърз кредит прибягват всякакви хора, включително и студенти, пенсионери, хронично болни, безработни, работещи почасово и т.н.

Съответно не всеки кандидат попада в шаблона на образцовия работещ човек със стабилен доход, но това не означава, че останалите нямат шанс за одобрение.

Предимства на бързите кредити

Бързите кредити не ви дават възможност да заемете големи суми пари, нито пък ще ви предоставят най-ниските лихви.

И все пак, те могат да бъдат един наистина добър вариант, особено в спешни ситуации, които изискват нужда от средства час по-скоро. Така получавате пари почти мигновено, можете да си свършите работа с тях и след това да ги върнете на заплата или в удобен за вас срок.

Но като изключим това основно предимство, бързите кредити ви дават още някои като например възможността за бързо и лесно кандидатстване онлайн или по телефона; по-опростена процедура за одобрение; получаване на средствата по кредита в рамките на няколко часа или ден; минимални изисквания към кандидатите за кредит; възможности за безлихвен кредит и такъв с минимална лихва за нови и лоялни клиенти.

Когато се притеглят предимствата и недостатъците на бързите кредити, съвсем спокойно може да се каже, че предимствата при тях са много повече.

Факт е, че това не е опция за всеки човек, но за конкретна таргет група и при конкретни моментни условия реално е по-добрият избор от прибягването до теглене на заем от банка.

Бързи кредити без доказване на доход


Ако сте безработни и съответно нямате възможност да докажете доход или пък работите, но нямате трудов договор, то все пак може и да има как да се възползвате от бърз кредит. С времето кредитните институции станаха по-гъвкави и някои от тях вече предлагат бързи кредити без доказване на доход. Обикновено обаче, за да се компенсира този допълнителен риск за институцията, кредитът върви с по-сериозни условия по връщане, олихвяване или пък се изисква гарант или някакво обезпечение.

Разбира се, някои кредитори предлагат и бързи кредити без поръчител.

Така можете спокойно да кандидатствате за кредит без нуждата да влизате в обяснения и спорове с близки и приятели защо са ви пари и защо ви трябва гарант. Имайте предвид, че когато се кандидатства за бърз кредит без гарант или обезпечение, обикновено се гледат доходите. Някои кредитори могат и да направят изключение за свои лоялни клиенти, както и за потребители с много добра кредитна история.

Сериозността на бързите кредити

Много често потребителите не приемат достатъчно сериозно бързите кредити, най-често защото подценяват тяхната тежест. Това, че един бърз кредит се получава бързо и сравнително лесно от подходящ кандидат не означава, че същият не върви с определени условия както за получаване, така и за връщане. Съответно не е достатъчно при спешна нужда от финансиране да влезете в първия попаднал ви сайт за бързи кредити или да се обадите на случаен кредитор. Вместо това отделете поне няколко минути за една по-щателна проверка и самооценка.

Преди всичко е добре да си направите точна сметка за това каква сума ще ви бъде необходима и достатъчна.

Не е препоръчително да изтеглите по-голяма сума от нужната, както и обратното – тя да е прекалено малка, да не ви стигне и да трябва да търсите повторно финансиране. Преценете добре колко пари ви трябват и изтеглете точно толкова.

След като вече знаете точната сума на кредита, трябва да обмислите и друг параметър – периода на връщане. Според сумата и финансовото ви състояние преценете добре дали да изберете бърз кредит до заплата или е по-добре да е бърз кредит с месечни вноски.

Обикновено бърз кредит до заплата се предлага за по-малки суми, например до 1000 лева и срокът за погасяването е около един месец.

Този кредит е подходящ за хора, които имат сигурен месечен доход и знаят, че ще могат да върнат парите при следващия превод на заплата.


Ако обаче ви трябва по-голяма сума или месечният ви доход не е достатъчно голям или сигурен, то тогава по-добре изберете бърз кредит с месечни вноски. Така всеки месец ще внасяте част от задължението си и съответно ще имате по-малки вноски, според това за какъв период изберете да бъде кредитът.

За щастие повечето кредитори предлагат на своите сайтове кредитни калкулатори, с чиято помощ бързо и лесно ще можете да изчислите своите вноски и да прецените за какъв период да вземете дадената сума.

Така например ако искате бърз кредит от 1000 лева, чийто условия са ГЛП в размер на 40.47% и ГПР в размер на 48.90%, калкулаторът ще ви покаже, че за период от пет месеца вноската всеки месец ще бъде в размер на 220.68 лева или общо върнати 1103.40 лева, или за период от седем месеца вноската ще падне на 162.77 лева на месец или общо ще върнете 1139.39 лева.

Обикновено колкото по-бързо се върне един бърз кредит, толкова по-малко лихви ще се платят по него. Но сами виждате с горния пример, че разликата в общата сума за връщане е само 35.99 лева, но при кредит за седем месеца месечната вноска пада значително – с цели 57.91 лева. Затова и трябва да знаете как да използвате тези кредитни калкулатори, както и да преценявате добре какво би било най-изгодно и удобно за вас.

И да се върнем отново на горния пример – ако не сте напълно сигурни, че ще можете да си позволите вноска от 220.68 лева на месец, то изберете по-сигурното, а именно срок от седем месеца и съответно вноска от 162.77 лева на месец.

Така бързият кредит ще се оскъпи с още 35.99 лева, но ще си спестите таксите и лихвите при евентуални просрочия.

Какво се случва ако не погася вноската си навреме?

На всеки може да му се наложи да закъснее с погасяването на вноската си по бързия кредит. В подобна ситуация, кредиторът има право и обикновено започва да начислява лихва по просрочието. Размерът на самата лихва е споменат предварително в подписания договор за кредит.

Повечето хора правят грешката да не уведомяват кредитната компания, че ще закъснеят с плащането или ще го пропуснат изцяло за месеца, когато разберат за това.

Всъщност, правилният подход е да се свържете с кредитора в момента, в който разберете, че нещо подобно може или ще се случи. Това е така, защото последният е подготвен за такива сценарии и веднага може да предложи разумно решение за двете страни или да задейства процедура, която да завърши благоприятно за всички. Също така шансът да запазите кредитната си история в добро състояние е голям. Ако обаче избягвате контакт с кредитната компания и просрочвате вноските си – очаквайте бързото й влошаване.

Намиране на възможно най-изгоден бърз кредит

Независимо колко спешна нужда от пари имате, никога не е добра идея да поискате кредит от първия кредитор, който ви попадне – така шансовете да намерите изгодни условия отиват към минимални и всичко ще е до късмет. Вместо това отделете не повече от няколко минути, за да сравните условията и офертите на различните кредитни компании и изберете най-изгодната за вас.

Сравняването на различни оферти обаче не е толкова просто, колкото повечето хора смятат. Често мислим, че е достатъчно да се провери лихвата по кредита при всяка оферта и съответно най-ниската лихва е най-добрата.

Всъщност по един бърз кредит могат да се начисляват различни лихви, например годишна, месечна или дневна според това с каква продължителност е той, лихви при просрочие и т.н.

Но освен лихвите, по един бърз кредит се начисляват и допълнителни такси. Такива могат да бъдат такса за кандидатстване, такса за разглеждане на заявление, такса при отпускане на кредита, такса при просрочие и др. подобни. От това разбираме, че бързите кредити не са обвързани само с една лихва.

Това означава, че офертата на един кредитор с много ниска лихва може да е по-неизгодна, ако към нея вървят куп такси за обработка и усвояване. Съответно оферта на друг кредитор с по-висока лихва може да е по-изгодна, точно защото подобни такси са спестени на потребителя. Затова когато търсите оферти и сравнявате такива, обръщайте внимание на всички детайли и четете дребния шрифт.

Най-важният параметър при сравняването на оферти за бързи кредити, който трябва да следите е Годишен процент на разходите (ГПР).


Този параметър изразява в проценти точно колко ще са разходите по кредита или казано по-ясно – каква сума ще трябва да върнете на кредитора в края на договора.

Към Годишния процент на разходите (ГПР) влизат както лихвите по кредита, така и всички такси – еднократни и периодични. От 2014 година със закон за България ГПР за бързите кредити има таван и не може да надхвърля 50% от стойността на заетата сума.

Това означава, че при заети 1000 лева под формата на бърз кредит, кредиторът не може да изисква от потребителят да върне повече от 1500 лева в края на договора.

В този момент много хора биха се отказали частично или напълно към прибягването до бърз кредит, именно заради високите проценти на ГПР при повечето кредитори. И дори и да смятате, че разходите по един бърз кредит са прекалено и неоправдано високи в сравнение с тези в банка например, имайте предвид, че бързият кредит е необезпечен кредит, който се отпуска експресно при занижени изисквания за кандидатстване.

Съответно от това може да изходим, че бързите кредити са високо рискови и не е удачно да се сравняват с банковите.

Популярни фирми за бързи кредити

Факт е, че през последните години бързите кредити добиват все по-голяма популярност и стават предпочитан начин за взимане на краткосрочен заем. Това води и до растеж на пазара и съответно появяването на нови и нови кредитори.

Но до колко можем да се доверим на една нова фирма без репутация?

Този въпрос няма правилен отговор, тъй като всичко ще опира до въпрос на късмет – може да попаднете на коректна или не толкова фирма.

В подобна ситуация обаче има едно голямо предимство, от което можете да се възползвате, а именно дългогодишните институции и фирми, които се занимават с бързи кредити и имат изградена репутация като коректни. За съжаление много хора, особено тези, които никога преди това не са прибягвали до бързи кредити, не знаят кои са тези коректни кредитори.

Несъмнено на челните три места попадат Кредисимо, Вивус и Фератум – институции с доказано коректно обслужване и отношение към своите клиенти, при които не липсват и изгодни условия.

Все пак ако искате да сравните повече оферти за бързи кредити и търсите повече коректни фирми, които се занимават с това, имате още варианти като:

Изброените също не са никак лош избор, имат опит в сферата и не малко доволни клиенти. Разбира се, това на кой кредитор ще се спрете и къде ще сметнете, че получавате най-изгодни условия, е изцяло по ваша преценка.

Разумно използване на бързи кредити

За съжаление някои потребители гледат на бързите кредити като лесен начин да се сдобият с пари, от които реално нямат спешна нужда.

Съответно същите тези хора след това изпитват трудности с връщането на кредита, а понякога го теглят с ясното съзнание, че няма да го върнат. Това в никакъв случай не може да се нарече разумно използване на такъв вид услуга и рано или късно води до неприятни последствия за некоректните платци.

Но горният пример за неразумно ползване на бърз кредит е повече от логичен и ясен. Ще дадем още един пример, с който ще се припознаят не малко хора, които също смятат, че в подобни ситуации ползването на бърз кредит е разумно.
Това са хора с други кредити и заеми, които в даден момент биват просрочени поради някаква причина. Същите тези хора решават, че тегленето на бърз кредит е разумен начин за справяне с просрочията по останалите им заеми. Това обаче не е така и обикновено води до още по-сериозни финансови затруднения в близко бъдеще.

Ако обмисляте прибягването до бърз кредит с цел изплащане на други задължения, то по-добре изберете потребителски кредит към банка или друга институция, с който да рефинансирате останалите си задължения и да ги обедините в едно. Само така може да намалите риска от задълбочаване на финансовите ви проблеми в бъдеще.

Връщане на бърз кредит


Това е и финалната част при тегленето на бърз кредит, за която много потребители не се замислят особено в началото. В даден момент трябва да върнете кредита или да погасите вноска по него и затова е по-добре да намерите възможно най-удобния начин за това.

Обикновено всеки кредитор предлага поне няколко начина за внасяне на пари като най-често това става чрез масови и популярни методи. Сред тях са банков превод, директно през кредитна или дебитна карта, през онлайн разплащателни платформи и дори с внасянето на пари на каса.

Разбира се, това по какви точно начини може да се върне един бърз кредит се описва подробно на сайта на всеки кредитор и ако това е важно за вас – то задължително се запознайте с тази информация предварително.

Често задавани въпроси

Какви са предимствата на онлайн бързите кредити?

Основните предимства на бързите кредити са няколко. Преди всичко получавате възможност за бързо и удобно кандидатстване онлайн или по телефона – това означава, че можете да заявите кредит директно от уюта на своя дом или докато пътувате, а самата процедура няма да ви отнеме повече от няколко минути.

Следващото предимство е, че получавате отговор и становище изключително бързо – обикновено в рамките на няколко минути до час.

Бързите кредити онлайн са предпочитани и заради това, че прагът на одобрение е по-нисък. Съответно изискванията към кандидатите за кредит са занижени и повече хора имат шанс за одобрение.

Несъмнено като предимство е и факта, че никой кредитор няма да ви съди за какво ще използвате заетите средства. Реално нямате никакви ограничения и можете да кандидатствате за кредит при нужда от пари в каквито и да било ситуации, например за лечение, за почивка, за ремонт на дома или автомобила, за покупка на нова техника и т.н.

И последно, но не и по важност предимство – някои кредитни компании дават възможност за теглене на бърз кредит без лихва. Тази практика е често срещана и се предлага както при първи кредит за нови клиенти, така и за редовни. Това означава, че ако вземете 500 лева бърз кредит до заплата с 0% лихва, на падежната дата вие ще върнете точно толкова, колкото сте взели, а именно 500 лева.

Какво представляват бързите кредити с месечни вноски?

Повечето фирми за бързи кредити се стремят да бъдат възможно най-гъвкави спрямо своите потребители и за това предлагат и бързи кредити с равни месечни вноски.

Така получавате възможност да изтеглите до няколко хиляди лева за избран от вас период – обикновено до 24 месеца. След това кредитът се връща на равни месечни вноски, но някои кредитори дори дават възможност сами да избирате вноските си всеки месец – можете да внесете минималната или пък по-висока сума по ваш избор, ако например през настоящия месец сте имали по-висок доход.

Какви са изискванията за бърз кредит?

Изискванията за получаване на бърз кредит зависят от конкретния кредитор, но обикновено всички следват няколко основни параметъра. Повечето фирми гледат кандидатите за бърз кредит да имат навършено пълнолетие, да са български граждани, да имат валидна лична карта, да имат доказуем доход и да са със сравнително добра кредитна история.

Разбира се, винаги има изключения от тези изисквания и често дори хора, които не отговарят на всички от тях (най-вече на последните две) също получават одобрение за бърз кредит.

Освен бърз кредит онлайн, мога ли да взема бърз кредит по телефона?

Повечето фирми за бързи кредити са наясно, че повечето хора водят наистина забързан начин на живот. Съответно не всеки има времето, възможността или познанията да кандидатства за бърз кредит онлайн. Поради тази причина някои кредитори дават възможност на своите потребители да заявят бърз кредит по телефона.

Това става само с едно обаждане на номера на избрания кредитор. Процедурата по кандидатстване не се различава с нищо, освен, че кредитоискателят трябва да съобщи по телефона личните си данни, вместо да ги попълва онлайн.

Как да взема бърз кредит без доказване на доход?

Някои кредитори предлагат бързи кредити без доказване на доход. Обикновено те са краткосрочни и за суми до 1000 лева.

Тъй като отпускането на подобен кредит крие доста рискове, някои фирми за бързи кредити изискват и гарант – човек с доказуем доход или добра кредитна история.

Добре е ако кандидатствате за бърз кредит и нямате доказуем доход, да се подготвите предварително и за всеки случай да си намерите лице за гарант.

Как да взема бърз кредит с лошо ЦКР?

Фирмите за бързи кредити не раздават пари безвъзмездно и обикновено искат да имат някаква минимална сигурност, че кредитоискателят ще върне заетата сума. Факт е, че изискванията за получаване на бърз кредит са сведени до абсолютния минимум, но шансовете човек с много лоша кредитна история и тежко финансово положение да получи одобрение са минимални.

Въпреки това при кредиторите има човешки елемент на разбиране, за разлика от банките, и тя понякога правят компромис дори за хора с лошо ЦКР. Съответно ако бъдете откровени с избраната фирма за бърз кредит и обясните защо сте забавяли вноските по предходни кредити и заеми и защо се е стигнало до влошаването на вашето ЦКР, имате сравнително добър шанс за одобрение.

Възможно е бързият кредит да ви бъде отпуснат с малко по-висока лихва или максималната сума по кредита да е по-ниска, но важното е, че ще получите парите въпреки лошото си ЦКР.

Кои са най-коректните фирми за бързи кредити?

Ако изберете услугите на фирма с дългогодишен опит и доказала се сред потребителите с коректност и добро отношение, шансовете ви да останете още по-доволни от цялостното преживяване с тегленето на бърз кредит ще бъдат още по-големи.

Хората, които преди не са прибягвали до бързи кредити, обикновено нямат лични наблюдения за това кои кредитори са по-добри от други, имат повече опит в сферата и като цяло предлагат по-добри условия. В такъв случай можете директно да сравните условията при някои, да потърсите мнения и ревюта в интернет или просто да се доверите на някои от най-големите имена в бранша – Кредисимо, Вивус, Фератум.

Но освен тях на пазара в момента има десетки други фирми за бързи кредити, така че не е задължително да се ограничавате и ако прецените – спокойно можете да използвате и услугите на друга фирма. Просто преди това направете едно бързо проучване за избраната фирма, за да сте сигурни, че попадате на коректна такава.

Какви са възможностите ми за обединяване на бързи кредити?

На всеки може да се случи така, че да изпадне в затруднения при изплащането на бързи кредити. При подобни ситуации има решение – кандидатстване за заем за обединяване на кредитите.

Размерът на този заем ще бъде сума, която да покрие всичките ви задължения към фирмите за бързи кредити. Самите условия са такива, че след това за определен период от време ще можете да върнете заема на месечни вноски, чийто размер обикновено е по-малък от общата сума на вноските по вече погасените бързи кредити.

5/5 - (1 vote)
Подобни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван!